Danh sách website cung cấp thông tin có giá trị cho người chơi thủy sinh nước ngọt và nước mặn

Dưới đây là một số trang web phổ biến cung cấp thông tin và tài nguyên có giá trị cho những người đam mê bể cá bao gồm cả nước ngọt và nước mặn: FishLore ( www.fishlore.com ): FishLore là một trang web toàn diện cung cấp nhiều bài báo, hướng dẫn, diễn đàn và … Đọc tiếp