Phòng và diệt rêu tảo hại trong bể thủy sinh hiệu quả nhất

Tảo hại là một phần tất yếu trong bể thủy sinh, bất kỳ bể nào dù ít nhiều đều có tảo hại. Tuy nhiên, ở những bể khỏe mạnh chúng được kiểm soát hiệu quả để không bùng phát làm ảnh hưởng đến sức khỏe của động thực vật cũng như thẩm mỹ của bể … Đọc tiếp